Cenovnik Komponenti

Antena Fiksna (Osnovna Izvedba): 2800,00 Din.

Antena Montažna (Osnovna Izvedba): 3000,00 Din.

Antena Montažna (Prohrom): 3600,00 Din.

Konektor N za Kabel Rg 11: 95 Din.

Konektor F za Kabel Rg 11: 35 Din.

PigTail Kabel (Prelaz sa Debelog Kabela Na karticu): 350 Din.